Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT RBT TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT RBT TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT RBT TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

RPT RBT Tingkatan 1 tahun 2024/2025 dalam Reka Bentuk Teknologi adalah satu dokumen penting yang direka khas bagi guru-guru bagi mengatur dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi untuk pelajar-pelajar pada tahap tingkatan 1 pada tahun 2024/2025.

  • Merangkumi kurikulum yang mengandungi sukatan pelajaran yang disusun mengikut tahap perkembangan murid tingkatan 1.
  • Menyediakan panduan langkah demi langkah untuk penyediaan dan pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi.
  • Memuatkan penilaian formatif dan sumatif untuk membantu guru dalam menilai pencapaian murid.

RPT RBT TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025

Untuk mendapatkan akses kepada bahan RPT terkini bagi mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi tingkatan 1 tahun 2024/2025, sila klik pada pautan di bawah ini.

RPT BM TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025
DOWNLOAD RPT RBT TINGKATAN 1 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Penggunaan RPT yang efektif memerlukan guru untuk memahami sepenuhnya kurikulum yang disusun serta mengadaptasikannya mengikut keperluan dan tahap pemahaman pelajar.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top