Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

RPT Sains Komputer Tingkatan 2 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen perancangan pengajaran yang disusun untuk menyediakan garis panduan kepada guru-guru dalam mengajar mata pelajaran Sains Komputer kepada pelajar tingkatan 2 pada tahun tersebut.

  • Menerangkan objektif pembelajaran yang merangkumi konsep-konsep asas dalam sains komputer.
  • Menyediakan senarai topik-topik yang akan dibahas termasuk pengenalan kepada pemrograman, penggunaan aplikasi produktiviti, dan konsep rangkaian komputer.
  • Merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran seperti praktikal, projek, dan ujian untuk menilai pemahaman pelajar.

Nota: Saat ini hanya terdapat RPT bagi tahun 2023/2024 kerana RPT untuk tahun 2024/2025 belum dikeluarkan.

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025

Untuk memperoleh RPT Sains Komputer Tingkatan 2 terkini bagi tahun 2024/2025, sila klik pada pautan di bawah untuk muat turun bahan tersebut.

image 1
DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Guru digalakkan untuk merujuk kepada RPT ini sebagai panduan yang menyeluruh dalam merancang dan melaksanakan pengajaran Sains Komputer dengan berkesan, serta memastikan penekanan diberikan kepada pembangunan kemahiran praktikal dan pemahaman konsep asas dalam mata pelajaran tersebut.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top