Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 adalah satu dokumen panduan yang disusun bagi mata pelajaran Sains Komputer untuk pelajar tingkatan 4 pada tahun tersebut. Ia merangkumi garis panduan pengajaran, bahan-bahan pembelajaran, dan penilaian yang disesuaikan dengan kurikulum semasa.

  • Garis panduan pengajaran: Menetapkan objektif pembelajaran, strategi pengajaran, dan aktiviti pembelajaran yang sesuai untuk memperkukuhkan pemahaman pelajar dalam bidang Sains Komputer.
  • Bahan-bahan pembelajaran: Menyediakan sumber-sumber pembelajaran seperti buku teks, bahan rujukan, dan bahan bantu mengajar untuk membantu proses pembelajaran pelajar.
  • Penilaian: Menerangkan kaedah penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Sains Komputer.

Nota: RPT bagi tahun 2023/2024 sahaja tersedia pada masa ini kerana RPT bagi tahun 2024/2025 masih belum dikeluarkan pada masa ini.

RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

“Sila klik pada pautan di bawah untuk memuat turun bahan-bahan RPT terkini bagi mata pelajaran Sains Komputer tingkatan 4 untuk tahun 2024/2025.”

image 2
DOWNLOAD RPT SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT ini secara berkala untuk mendapatkan panduan terkini dalam merancang dan melaksanakan pengajaran serta penilaian dalam mata pelajaran Sains Komputer untuk pelajar tingkatan 4.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top