Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT Sains Tingkatan 4 tahun 2024/2025 adalah satu dokumen yang merangkumi kurikulum dan silibus untuk mata pelajaran Sains bagi pelajar tingkatan 4 pada tahun tersebut.

  • Merangkumi topik-topik seperti Fizik, Kimia, dan Biologi.
  • Menekankan aspek konsep, aplikasi, dan amali dalam pembelajaran sains.
  • Menyediakan garis panduan untuk penilaian dan pentaksiran murid.
  • Memuatkan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang menggalakkan pembelajaran aktif dan pemahaman mendalam.

Nota: Saat ini hanya terdapat RPT bagi tahun 2023/2024 disediakan kerana RPT tahun 2024/2025 belum dikeluarkan.

RPT SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Sila klik pautan di bawah untuk mengakses RPT Sains Tingkatan 4 terkini bagi tahun 2024/2025.

image 2
DOWNLOAD RPT SAINS TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Pastikan untuk merujuk kepada RPT ini sebagai panduan yang penting dalam merancang dan melaksanakan pengajaran sains yang berkesan serta relevan dengan kurikulum semasa.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top