Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD RPT SEJARAH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT SEJARAH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT SEJARAH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

RPT Sejarah Tingkatan 4 tahun 2024/2025 adalah panduan pembelajaran yang disusun bagi pelajar tingkatan 4 untuk mata pelajaran Sejarah. Ia merangkumi struktur pengajaran, bahan-bahan pembelajaran, serta objektif pembelajaran yang perlu dicapai dalam sesi pembelajaran.

  • Struktur Pembelajaran: Merangkumi topik-topik seperti Sejarah Malaysia Moden, Perkembangan Dunia Moden, serta Isu-isu Semasa yang berkaitan dengan Sejarah.
  • Bahan Pembelajaran: Termasuk buku teks, bahan bacaan tambahan, sumber video, dan aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum terkini.
  • Objektif Pembelajaran: Mendorong pemahaman mendalam tentang konteks sejarah, analisis kritis terhadap peristiwa sejarah, dan kemahiran berfikir kritis melalui pendekatan pembelajaran yang holistik.

RPT SEJARAH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025

Untuk mendapatkan versi terkini RPT Sejarah Tingkatan 4 bagi tahun 2024/2025, sila klik pada pautan di bawah untuk muat turun bahan pembelajaran yang terkini:

image 2
DOWNLOAD RPT SEJARAH TINGKATAN 4 TAHUN 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
“Guru digalakkan untuk merujuk kepada RPT Sejarah Tingkatan 4 tahun 2024/2025 sebagai panduan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan, serta memastikan objektif pembelajaran tercapai dengan baik dalam setiap sesi pembelajaran.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top