Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 4

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 4

Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Arab Tahun 4 adalah satu ujian penilaian akhir yang dijalankan untuk mengukur pencapaian murid-murid dalam pelajaran Bahasa Arab pada tahun empat. Ujian ini melibatkan penilaian terhadap pelbagai kemahiran bahasa termasuk membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Arab.

  • Penilaian Kemahiran Membaca: Ujian ini menguji kebolehan murid dalam membaca teks-teks Arab dengan betul dan memahami maknanya.
  • Penilaian Kemahiran Menulis: Murid diminta untuk menulis ayat-ayat atau karangan pendek dalam Bahasa Arab mengikut topik-topik yang diberikan.
  • Penilaian Kemahiran Mendengar: Ujian ini menguji kemampuan murid untuk memahami arahan atau teks yang didengar dalam Bahasa Arab.

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 4

Sila muat turun bahan Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Arab Tahun 4 melalui jadual di bawah ini.

DOWNLOAD PDF SOALAN
2 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 4 PENGGAL 1/2024
[PAKEJ KOMBO] 10 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF TAHUN 4 PENGGAL 1/2024
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top