Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 5 SEKOLAH RENDAH

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 5

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 5

Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Arab Tahun 5 merupakan satu penilaian penting yang dilaksanakan pada akhir tahun untuk menilai pencapaian pelajar dalam kemahiran Bahasa Arab. Ujian ini merangkumi pelbagai aspek pembelajaran termasuk membaca, menulis, mendengar, dan bertutur. Para pelajar diuji bagi memastikan pemahaman mereka terhadap tatabahasa, perbendaharaan kata, dan keupayaan mereka untuk menggunakan bahasa Arab dalam pelbagai konteks.

  • Penilaian Pelbagai Aspek: Ujian ini menilai kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Arab.
  • Pengetahuan Tatabahasa: Memeriksa pemahaman pelajar terhadap konsep tatabahasa Arab seperti bentuk kata dan struktur ayat.
  • Perbendaharaan Kata: Menguji keupayaan pelajar untuk menggunakan pelbagai perkataan Arab dalam komunikasi.

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 5

Sila muat turun bahan Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Arab Tahun 5 melalui jadual di bawah:

DOWNLOAD PDF SOALAN
2 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA ARAB TAHUN 5 PENGGAL 1/2024
[PAKEJ KOMBO] 10 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF TAHUN 5 PENGGAL 1/2024
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top