Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 3 SEKOLAH RENDAH

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 3

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 3

Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Inggeris tahun 3 adalah satu evaluasi akhir yang melibatkan penilaian terhadap kemahiran bahasa Inggeris murid pada tahap tahun 3.

Ia merangkumi aspek-aspek seperti kemahiran mendengar, membaca, menulis, dan bertutur dalam Bahasa Inggeris. Ujian ini dirancang untuk mengukur pencapaian murid dalam topik-topik seperti tatabahasa, ejaan, perbendaharaan kata, dan pemahaman teks.

  • Menguji kemahiran mendengar murid melalui rakaman audio atau interaksi lisan.
  • Menilai kemahiran membaca melalui soalan-soalan pemahaman teks dan latihan membaca.
  • Menguji kemahiran menulis melalui penulisan karangan pendek, surat, atau jawapan atas soalan-soalan bertulis.
  • Menilai kemahiran bertutur melalui sesi interaksi lisan antara guru dan murid atau antara murid sendiri.

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 3

Sila rujuk jadual untuk muat turun bahan Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Inggeris tahun 3.

DOWNLOAD PDF SOALAN
2 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 3 PENGGAL 1/2024
[PAKEJ KOMBO] 10 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF TAHUN 3 PENGGAL 1/2024
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top