Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 6 SEKOLAH RENDAH

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 6

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 6

Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Inggeris tahun 6 adalah satu penilaian akhir yang penting untuk mengukur pencapaian pelajar dalam kemahiran Bahasa Inggeris pada peringkat tahun terakhir mereka di sekolah rendah.

  • Penilaian Terintegrasi: Ujian ini melibatkan pelbagai komponen termasuk kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.
  • Penumpuan Terhadap Kefahaman: Ujian ini menitikberatkan kefahaman pelajar terhadap teks-teks yang lebih kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam.
  • Menguji Kemahiran Berbahasa: Pelajar diuji dalam menulis karangan yang lengkap dengan struktur yang betul, menggunakan ejaan dan tatabahasa yang tepat.

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 6

Sila muat turun bahan-bahan Ujian Pentaksiran Sumatif Bahasa Inggeris Tahun 6 melalui jadual yang disediakan di laman sesawang sekolah.

DOWNLOAD PDF SOALAN
2 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF BAHASA INGGERIS TAHUN 6 PENGGAL 1/2024
[PAKEJ KOMBO] 10 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF TAHUN 6 PENGGAL 1/2024
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top