Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF MATEMATIK TAHUN 4 SEKOLAH RENDAH

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF MATEMATIK TAHUN 4

UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF MATEMATIK TAHUN 4

Ujian Pentaksiran Sumatif Matematik Tahun 4 merupakan satu penilaian akhir yang penting bagi menilai pencapaian pelajar dalam pelbagai konsep matematik yang dipelajari sepanjang tahun. Ujian ini memberi penumpuan kepada pelbagai topik matematik seperti nombor, operasi asas, geometri, dan masalah-masalah matematik.

  • Topik yang Dinilai: Nombor, operasi asas, geometri, dan masalah-masalah matematik.
  • Format Ujian: Soalan objektif, soalan berstruktur, dan soalan masalah.
  • Tujuan Ujian: Menilai pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep matematik dan kemahiran mereka dalam mengaplikasikan konsep tersebut.
  • Penilaian: Penilaian berdasarkan kecekapan pelajar dalam menyelesaikan soalan, keseluruhan pencapaian, dan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep matematik dalam kehidupan harian.

DOWNLOAD PDF UJIAN PENTAKSIRAN SUMATIF MATEMATIK TAHUN 4

Sila muat turun bahan Ujian Pentaksiran Sumatif Matematik Tahun 4 melalui jadual yang disediakan oleh kami:

DOWNLOAD PDF SOALAN
2 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF MATEMATIK TAHUN 4 PENGGAL 1/2024
[PAKEJ KOMBO] 10 SET KERTAS PENTAKSIRAN SUMATIF TAHUN 4 PENGGAL 1/2024
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top