Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024 adalah satu penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur tahap penguasaan pelajar dalam subjek Al-Syariah. Ujian ini meliputi pelbagai topik yang telah diajar sepanjang semester pertama dan bertujuan untuk memastikan pelajar memahami dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep penting dalam Al-Syariah.

Melalui ujian ini, guru dapat menilai sejauh mana keberkesanan pengajaran mereka dan mengenal pasti aspek-aspek yang perlu diberi perhatian lebih lanjut.

  • Ujian meliputi topik-topik yang telah diajar sepanjang semester pertama.
  • Ujian bertujuan memastikan pelajar memahami dan boleh mengaplikasikan konsep-konsep penting dalam Al-Syariah.
  • Guru dapat menilai keberkesanan pengajaran melalui keputusan ujian ini.
  • Ujian membantu mengenal pasti aspek-aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pengajaran.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Adalah disarankan agar guru menggunakan bahan Ujian Pertengahan Tahun Al-Syariah Tingkatan 4 2024 sebagai alat diagnostik untuk mengenal pasti kelemahan pelajar dan merancang intervensi pengajaran yang bersesuaian bagi meningkatkan pemahaman dan penguasaan konsep Al-Syariah dalam kalangan pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top