Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024 adalah ujian yang direka untuk menilai tahap kefahaman dan kemahiran Bahasa Inggeris murid-murid Tahun 1. Ujian ini meliputi aspek membaca, menulis, mendengar, dan bertutur. Ia bertujuan untuk mengukur pencapaian murid berdasarkan sukatan pelajaran yang telah diajar sepanjang separuh tahun pertama.

  • Tujuan: Menilai tahap kefahaman dan kemahiran Bahasa Inggeris murid-murid Tahun 1.
  • Aspek Dinilai: Membaca, menulis, mendengar, dan bertutur.
  • Sukatan Pelajaran: Berdasarkan sukatan pelajaran yang diajar sepanjang separuh tahun pertama.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Guru disarankan untuk menggunakan bahan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 1 2024 sebagai alat diagnostik untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, serta untuk merancang intervensi pengajaran yang lebih berkesan dan disasarkan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top