Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 6 2024-2025 PDF

DOWNLOAD SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 6 2024-2025 PDF

DOWNLOAD SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 6 2024-2025 PDF
DOWNLOAD SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 6 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tahun 6 2024 merupakan satu pentaksiran berterusan yang menguji kemahiran pelajar dalam kefahaman, penulisan, pendengaran, dan pertuturan dalam bahasa Inggeris. Ia merangkumi pelbagai jenis soalan seperti pemahaman kertas 1 dan kertas 2, penulisan kreatif, dan pendengaran serta pertuturan. Ujian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam kemahiran bahasa Inggeris mengikut standard kurikulum semasa.

  • Pentaksiran berterusan
  • Menguji kefahaman, penulisan, pendengaran, dan pertuturan
  • Meliputi pelbagai jenis soalan
  • Termasuk pemahaman kertas 1 dan kertas 2, penulisan kreatif, pendengaran, dan pertuturan

DOWNLOAD SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 6 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
DOWNLOAD SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA INGGERIS TAHUN 6 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Memastikan bahan ujian disusun dengan teliti dan mengikut takrifan objektif pembelajaran, serta memberikan peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan kemahiran bahasa Inggeris secara holistik dalam situasi yang bermakna.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top