Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris  Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Melalui Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tingkatan 4 2024, Pelajar akan diuji dalam kemahiran membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam Bahasa Inggeris. Soalan-soalan akan merangkumi topik-topik seperti prosa, puisi, dan pemahaman pendengaran.

  • Ujian ini melibatkan kemahiran empat aspek utama bahasa iaitu membaca, menulis, mendengar, dan bertutur. Topik-topik yang diuji termasuk prosa, puisi, dan pemahaman pendengaran.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Bahasa Inggeris Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Untuk memastikan keberkesanan pengajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 4 2024, disyorkan kepada guru untuk menggunakan pelbagai sumber bahan yang berkualiti dan relevan untuk meningkatkan daya serap pelajar dalam kemahiran bahasa.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top