Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Kimia Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Kimia Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Kimia Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Kimia Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Tujuan utama Ujian Pertengahan Tahun Kimia Tingkatan 4 2024 adalah untuk mengukur pencapaian pelajar setakat pertengahan pengajian bagi subjek Kimia Tingkatan 4. Ujian akan menguji pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep asas Kimia yang telah dipelajari dalam setengah pengajian tahun tersebut.

  • Objektif: Mengukur pencapaian pelajar setakat pertengahan pengajian Kimia Tingkatan 4.
  • Kandungan: Menguji pengetahuan, pemahaman, dan kemahiran pelajar dalam konsep-konsep asas Kimia.
  • Format: Terdiri daripada soalan objektif (MCQ) dan subjektif.
  • Skop: Menumpukan kepada aplikasi konsep, pemahaman, dan kemahiran dalam menjawab soalan.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Kimia Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Kimia Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Berikan soalan-soalan yang menggalakkan pemikiran kritis dan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep Kimia, serta pastikan bahan ujian merangkumi pelbagai tahap kebolehan pelajar untuk mengukur kesesuaian pengetahuan mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top