Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Lughah Arabiah Tingkatan 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Lughah Arabiah Tingkatan 1 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Lughah Arabiah Tingkatan 1 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Lughah Arabiah Tingkatan 1 2024 adalah satu penilaian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab pada pertengahan tahun persekolahan. Ujian ini merangkumi pelbagai aspek pembelajaran bahasa Arab seperti kefahaman bacaan, tatabahasa, penulisan, dan perbualan.

Ujian ini juga memberikan peluang kepada pelajar untuk menunjukkan kemahiran dan pengetahuan yang telah mereka perolehi sepanjang semester pertama.

  • Penilaian Pencapaian Pelajar: Ujian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Arab.
  • Aspek Pembelajaran: Merangkumi kefahaman bacaan, tatabahasa, penulisan, dan perbualan.
  • Tempoh Masa: Diadakan pada pertengahan tahun persekolahan.
  • Kemahiran dan Pengetahuan: Memberikan peluang kepada pelajar untuk menunjukkan kemahiran dan pengetahuan yang telah diperoleh sepanjang semester pertama.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Lughah Arabiah Tingkatan 1 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Lughah Arabiah Tingkatan 1 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran, guru disarankan menggunakan bahan Ujian Pertengahan Tahun Lughah Arabiah Tingkatan 1 2024 sebagai alat diagnostik untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar serta merancang intervensi yang sesuai untuk meningkatkan prestasi akademik mereka.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
/5
Back to Top