Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024 adalah satu penilaian yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian pelajar dalam memahami dan menguasai ilmu al-Quran pada pertengahan tahun persekolahan. Ujian ini bertujuan untuk menilai tahap kemahiran pelajar dalam membaca, menghafal, dan memahami isi kandungan al-Quran, serta kemampuan mereka dalam melaksanakan amalan-amalan yang berkaitan.

  • Ujian ini dilaksanakan pada pertengahan tahun persekolahan.
  • Tujuan ujian adalah untuk menilai tahap kemahiran pelajar dalam membaca, menghafal, dan memahami al-Quran.
  • Ujian merangkumi pelbagai aspek seperti tajwid, hafazan, dan tafsir.
  • Setiap komponen ujian memainkan peranan penting dalam pembentukan keperibadian dan kecemerlangan akademik pelajar.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Guru disarankan untuk menggunakan bahan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 2 2024 sebagai alat diagnostik untuk menilai pemahaman pelajar secara holistik, seterusnya menyesuaikan kaedah pengajaran bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran al-Quran di kalangan pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top