Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Pada Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024, pelajar akan dinilai berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah dipelajari sepanjang semester ini. Ujian ini akan menitikberatkan aspek pemahaman makna, tajwid, serta aplikasi hukum-hukum dalam membaca dan mentadabbur ayat-ayat suci.

Soalan-soalan yang diajukan mungkin melibatkan analisis terhadap ayat-ayat tertentu, pengaplikasian hukum tajwid dalam bacaan, dan juga kemahiran mentadabbur makna ayat.

  • Ujian menilai pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dipelajari.
  • Soalan-soalan menguji kemahiran dalam tajwid dan mentadabbur ayat.
  • Terdapat aspek aplikasi hukum-hukum tajwid dalam bacaan.
  • Pelajar perlu mampu menganalisis dan mentafsir makna ayat yang diuji.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Pelbagai strategi pembelajaran berasaskan bahan-bahan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 4 2024 dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat suci Al-Quran di kalangan pelajar.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top