Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024 adalah ujian yang menilai pemahaman dan hafalan pelajar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Pelajar dikehendaki menguasai pelbagai aspek seperti tajwid, makna, dan hafalan surah-surah tertentu. Ujian ini melibatkan soalan-soalan bertulis dan lisan yang memerlukan pelajar menunjukkan kefasihan dalam membaca dan memahami teks Al-Quran.

  • Format peperiksaan terdiri daripada soalan berbentuk pilihan berkaitan dengan tajwid, tafsir, dan hafazan.
  • Objektif utama ialah menguji kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang telah dipelajari sepanjang semester.
  • Penilaian dilakukan melalui kombinasi soalan objektif dan subjektif.
  • Soalan mungkin mencakup topik seperti penghayatan ayat, makhraj huruf, dan pemahaman tafsir.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Pastikan penggunaan bahan dalam Ujian Pertengahan Tahun Maharat Quran Tingkatan 5 2024 menekankan kepada pendekatan holistik yang meliputi aspek pemahaman, aplikasi, dan hafalan al-Quran bagi meningkatkan kefahaman dan prestasi pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top