Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 2024 adalah ujian bertujuan menilai pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Kesihatan. Ia merangkumi pelbagai aspek seperti kemahiran fizikal, pengetahuan kesihatan, dan kebolehan berkomunikasi dalam kumpulan. Ujian ini penting untuk mengukur pemahaman dan kemahiran pelajar dalam bidang kesihatan fizikal serta menilai kesedaran mereka terhadap pentingnya menjaga kesihatan diri.

  • Merangkumi pelbagai aspek kesihatan fizikal dan mental.
  • Menguji kemahiran fizikal seperti kecekapan, ketangkasan, dan daya tahan.
  • Melibatkan pengetahuan tentang pemakanan seimbang, gaya hidup sihat, dan pentingnya aktiviti fizikal dalam kehidupan seharian.
  • Mencakupi ujian praktikal dan teori untuk menilai pelbagai aspek pembelajaran.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Jasmani Kesihatan Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Penyusunan soalan ujian harus mempertimbangkan aspek teori dan aplikasi praktikal dalam menilai pencapaian pelajar, serta menyediakan ruang untuk refleksi dan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kesihatan fizikal dan mental.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top