Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Moral Tahun 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Moral Tahun 2 2024-2025 PDF

DOWNLOAD SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2 2024 2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Moral Tahun 2 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Moral Tahun 2 2024 merupakan satu penilaian yang dirancang untuk mengukur pemahaman dan penghayatan murid terhadap nilai-nilai moral yang telah dipelajari sepanjang semester pertama. Ujian ini merangkumi pelbagai aspek seperti konsep moral, peranan dan tanggungjawab sebagai ahli masyarakat, serta pengaplikasian nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

  • Ujian ini merangkumi pelbagai aspek seperti konsep moral dan tanggungjawab sebagai ahli masyarakat.
  • Soalan-soalan dalam ujian ini bertujuan untuk mengukur penghayatan dan pengaplikasian nilai-nilai murni dalam kehidupan harian murid.
  • Guru dapat menggunakan keputusan ujian ini untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pemahaman murid terhadap nilai-nilai moral.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Moral Tahun 2 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Pendidikan Moral Tahun 2 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Guru disarankan untuk menggunakan analisis hasil ujian sebagai panduan dalam merancang aktiviti pembelajaran yang berfokus kepada peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral dalam kalangan murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top