Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024 adalah satu penilaian yang dijalankan untuk menilai tahap penguasaan pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) bagi pelajar Tingkatan 1. Ujian ini merangkumi pelbagai aspek seperti teknik melukis, pengetahuan tentang unsur seni, dan aplikasi kreativiti dalam menghasilkan karya seni.

Pelajar akan diuji melalui beberapa bahagian, termasuk ujian teori dan praktikal. Ujian ini bertujuan untuk mengukur kemajuan pelajar dan memberi maklum balas kepada guru untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran.

  • Mengukur kemajuan pelajar
  • Memberi maklum balas kepada guru
  • Memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Untuk memastikan kesahan dan kebolehpercayaan Ujian Pertengahan Tahun PSV Tingkatan 1 2024, adalah penting bagi guru menggunakan bahan ujian yang diverifikasi dan disesuaikan dengan objektif pembelajaran yang telah ditetapkan, serta memastikan soalan-soalan mencerminkan tahap kemampuan pelajar yang sebenar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top