Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1 2024-2025 PDF 3

Apabila ditanya mengenai Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1 2024, ia adalah satu bentuk penilaian yang memberi peluang kepada pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Ujian ini merangkumi pelbagai aspek seperti konsep asas reka bentuk, pemahaman tentang teknologi, dan kemahiran praktikal dalam membuat projek berkaitan.

  • Menguji pemahaman pelajar terhadap konsep asas reka bentuk.
  • Menilai pengetahuan pelajar mengenai teknologi terkini.
  • Membangunkan kemahiran praktikal pelajar dalam membuat projek reka bentuk.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 1 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Pelaksanaan ujian ini memerlukan pendekatan holistik yang merangkumi aspek teori dan praktikal reka bentuk serta teknologi, dengan memberi penekanan kepada pelibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top