Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3 2024 adalah satu penilaian yang menekankan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang reka bentuk dan teknologi. Struktur ujian ini terdiri daripada soalan-soalan yang menguji kefahaman pelajar terhadap konsep-konsep asas dalam reka bentuk dan teknologi, termasuk aplikasi dalam kehidupan harian. \

Matlamat utama ujian ini adalah untuk mengukur pencapaian pelajar dalam mata pelajaran tersebut serta memastikan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip reka bentuk dan teknologi yang relevan.

  • Struktur ujian termasuk soalan objektif dan subjektif.
  • Menguji kefahaman asas konsep reka bentuk dan teknologi.
  • Menekankan aplikasi praktikal dalam kehidupan harian.
  • Mungkin melibatkan soalan penggambaran dan analisis.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Reka Bentuk Dan Teknologi Tingkatan 3 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Bahan ujian ini dirangka dengan teliti untuk menguji kefahaman pelajar terhadap konsep-konsep asas reka bentuk dan teknologi, serta memberi tumpuan kepada aplikasi praktikal dalam konteks kehidupan harian, sejajar dengan objektif kurikulum yang ditetapkan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top