Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Tingkatan 4 2024 adalah satu ujian penilaian yang menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar dalam bidang sains komputer. Ia merangkumi pelbagai topik seperti pengaturcaraan, pengurusan maklumat, dan keselamatan dalam teknologi maklumat.

  • Menguji pengetahuan dalam pengaturcaraan komputer
  • Melibatkan pertanyaan berkaitan pengurusan maklumat dan pangkalan data
  • Menilai pemahaman pelajar terhadap konsep keselamatan dalam teknologi maklumat

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Untuk meningkatkan kesan pembelajaran, disyorkan agar guru memperkukuhkan konsep-konsep asas dalam sains komputer sebelum meneruskan kepada topik-topik yang lebih kompleks dalam Ujian Pertengahan Tahun Sains Komputer Bagi Tingkatan 4 2024.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top