Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Tasawur Islam Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Tasawur Islam Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Tasawur Islam Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Tasawur Islam Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Tasawur Islam Tingkatan 4 2024 adalah satu penilaian bertulis yang menguji pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep asas dalam agama Islam. Ujian ini terdiri daripada beberapa bahagian, termasuk soalan objektif dan subjektif yang merangkumi pelbagai topik seperti akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan lain-lain.

  • engenalan: Ujian bertulis yang menguji pengetahuan dan pemahaman pelajar tentang konsep-konsep asas dalam agama Islam.
  • Struktur Ujian: Terdiri daripada soalan objektif dan subjektif merangkumi topik seperti akidah, ibadah, akhlak, sejarah Islam, dan lain-lain.
  • Objektif: Mengukur tahap kefahaman dan aplikasi pelajar terhadap nilai-nilai Islam serta kemahiran mereka dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan seharian.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Tasawur Islam Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Tasawur Islam Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Pengintegrasian bahan-bahan yang memberi penekanan kepada aspek aplikasi praktikal dalam kehidupan harian dalam penyediaan soalan ujian dapat merangsang pembelajaran aktif pelajar dan meningkatkan kesedaran mereka terhadap relevansi ajaran Islam dalam konteks kontemporari.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top