Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024 adalah satu penilaian yang dirancang untuk mengukur pencapaian pelajar dalam subjek Ulum Islamiyah bagi tingkatan 4. Ujian ini dilaksanakan sekitar pertengahan tahun akademik dan meliputi pelbagai topik yang telah dipelajari oleh pelajar sepanjang semester pertama. Matlamat utama ujian ini adalah untuk menilai kefahaman pelajar terhadap kandungan subjek, mengenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka, serta menyediakan asas untuk pembelajaran yang lebih berkesan pada masa hadapan.

  • Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024 adalah satu penilaian untuk pelajar tingkatan 4.
  • Ujian ini dilaksanakan sekitar pertengahan tahun akademik.
  • Ujian ini bertujuan mengukur pencapaian pelajar dalam subjek Ulum Islamiyah.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 4 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Bagi memastikan bahan ujian digunakan secara optimum, guru harus memanfaatkan analisis hasil ujian untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan memberi tumpuan khusus pada topik di mana pelajar menunjukkan kelemahan, sekaligus menggalakkan pembelajaran yang berfokus dan berkesan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top