Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 5 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun ulum islamiyah Tingkatan 5 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun ulum islamiyah Tingkatan 5 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 5 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 5 2024 adalah satu penilaian yang dijalankan untuk mengukur kefahaman dan pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran Ulum Islamiyah pada pertengahan tahun akademik 2024.

Ujian ini meliputi pelbagai topik yang telah dipelajari sepanjang semester pertama dan bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan serta kelemahan pelajar dalam subjek tersebut. Ujian ini juga berfungsi sebagai persediaan awal bagi pelajar untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

  • Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 5 2024 adalah satu penilaian yang dijalankan untuk mengukur kefahaman dan pengetahuan pelajar dalam mata pelajaran Ulum Islamiyah pada pertengahan tahun akademik 2024.
  • Ujian ini meliputi pelbagai topik yang telah dipelajari sepanjang semester pertama dan bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan serta kelemahan pelajar dalam subjek tersebut.
  • Ujian ini juga berfungsi sebagai persediaan awal bagi pelajar untuk menghadapi peperiksaan akhir tahun dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun ulum islamiyah Tingkatan 5 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 5 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
“Guru digalakkan menggunakan bahan Ujian Pertengahan Tahun Ulum Islamiyah Tingkatan 5 2024 sebagai alat diagnostik untuk mengenal pasti tahap pencapaian dan memahami keperluan pelajar bagi merancang strategi pengajaran yang lebih berkesan.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top