Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Usul Al-Din Tingkatan 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Usul Al-Din Tingkatan 2 2024-2025 PDF

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Usul Al-Din Tingkatan 2 2024-2025 PDF
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Usul Al-Din Tingkatan 2 2024-2025 PDF 3

Ujian Pertengahan Tahun Usul Al-Din Tingkatan 2 2024 terdiri daripada soalan objektif dan subjektif yang menguji pemahaman dan aplikasi pelajar terhadap konsep-konsep agama Islam yang dipelajari. Dalam ujian ini, pelajar akan diuji tentang konsep-konsep asas dalam agama Islam yang terdapat dalam mata pelajaran Usul Al-Din.

  • Konsep-konsep asas agama Islam.
  • Pemahaman terhadap nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.
  • Kemahiran aplikasi konsep-konsep agama dalam kehidupan seharian.

Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Usul Al-Din Tingkatan 2 2024-2025 PDF

UJIAN PERTENGAHAN TAHUN BAHASA MELAYU TAHUN 6 2024
Download Soalan Ujian Pertengahan Tahun Usul Al-Din Tingkatan 2 2024-2025 PDF 4
TIP SOALAN UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
Disyorkan untuk mengintegrasikan aktiviti refleksi dalam pengajaran dan pembelajaran bagi memperkukuhkan pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep agama Islam yang dipelajari dalam bahan ujian tersebut.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top