Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS ADD MATH TINGKATAN 4

BUKU TEKS ADD MATH TINGKATAN 4

BUKU TEKS ADD MATH TINGKATAN 4

Buku Teks Add Math Tingkatan 4 adalah sumber rujukan utama bagi pelajar untuk mempelajari mata pelajaran Matematik Tambahan pada tahap Tingkatan 4. Ia menyediakan maklumat terperinci tentang pelbagai konsep dan kaedah yang berkaitan dengan topik-topik seperti fungsi, trigonometri, dan geometri vektor.

  • Menyediakan teks yang lengkap dan terstruktur mengikut silibus yang ditetapkan.
  • Memuatkan contoh-contoh yang jelas dan langkah-langkah terperinci untuk menyelesaikan soalan-soalan.
  • Menyediakan latihan-latihan yang mencukupi untuk membantu pelajar menguasai setiap konsep.

BUKU TEKS ADD MATH TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Memastikan untuk mengambil masa yang mencukupi setiap hari untuk membaca dan memahami isi kandungan buku teks Add Math Tingkatan 4 serta melaksanakan latihan-latihan yang disediakan bagi memperkukuhkan pemahaman dan kemahiran dalam mata pelajaran tersebut.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top