Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

HIMPUNAN BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1 – TINGKATAN 5

BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH
BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH

Buku Teks Sekolah Menengah merujuk kepada bahan bacaan yang direka khas untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di peringkat sekolah menengah. Buku-buku ini merangkumi pelbagai mata pelajaran seperti Matematik, Sains, Sejarah, Bahasa Melayu, dan lain-lain, dan dirangka untuk memenuhi kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan.

 • Sumber Rujukan: Menyediakan maklumat terperinci mengenai topik-topik yang disyaratkan dalam kurikulum.
 • Pengajar dan Pembelajar: Berperanan sebagai panduan bagi guru dalam merancang pengajaran serta pelajar untuk memahami konsep-konsep secara mendalam.
 • Aktiviti Pembelajaran: Kadang-kadang menyertakan latihan-latihan dan soalan-soalan untuk menguji pemahaman pelajar terhadap bahan yang dipelajari.
 • Relevan dan Terkini: Dikemaskini mengikut perkembangan terkini dalam bidang pendidikan dan disesuaikan dengan keperluan dan tahap pelajar.

HIMPUNAN BUKU TEKS SEKOLAH MENENANGAH TINGKATAN 1 – TINGKATAN 5

Berikut adalah merupakan susunan bagi buku teks sekolah menengah mengikut tingkatan 1 sehingga tingkatan 5.

BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1

 1. BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 1
 2. BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 1
 3. BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1
 4. BUKU TEKS SAINS TINGKATAN 1
 5. BUKU TEKS MATEMATIK TINGKATAN 1
 6. BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
 7. BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
 8. BUKU TEKS PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 1
 9. BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 1
 10. BUKU TEKS BAHASA CINA TINGKATAN 1
 11. BUKU TEKS BAHASA TAMIL TINGKATAN 1
 12. BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1
 13. BUKU TEKS BAHASA SEMAI TINGKATAN 1
 14. BUKU TEKS BAHASA IBAN TINGKATAN 1
 15. BUKU TEKS ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
 16. BUKU TEKS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
 17. BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1
 18. BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 1
 19. BUKU TEKS BAHASA JEPUN TINGKATAN 1

BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 2

 1. BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
 2. BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 2
 3. BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2
 4. BUKU TEKS SAINS TINGKATAN 2
 5. BUKU TEKS MATEMATIK TINGKATAN 2
 6. BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2
 7. BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
 8. BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 2
 9. BUKU TEKS BAHASA CINA TINGKATAN 2
 10. BUKU TEKS BAHASA TAMIL TINGKATAN 2
 11. BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 2
 12. BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 2
 13. BUKU TEKS ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2
 14. BUKU TEKS PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 2
 15. BUKU TEKS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 3

 1. BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 3
 2. BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 3
 3. BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3
 4. BUKU TEKS SAINS TINGKATAN 3
 5. BUKU TEKS MATEMATIK TINGKATAN 3
 6. BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3
 7. BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3
 8. BUKU TEKS PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 3
 9. BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 3
 10. BUKU TEKS BAHASA CINA TINGKATAN 3
 11. BUKU TEKS BAHASA TAMIL TINGKATAN 3
 12. BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3
 13. BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 3
 14. BUKU TEKS ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3
 15. BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3
 16. BUKU TEKS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3

BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 4

 1. BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4
 2. BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4
 3. BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4
 4. BUKU TEKS SAINS TINGKATAN 4
 5. BUKU TEKS MATEMATIK TINGKATAN 4
 6. BUKU TEKS ADD MATH TINGKATAN 4
 7. BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
 8. BUKU TEKS TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 4
 9. BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4
 10. BUKU TEKS PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 4
 11. BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 4
 12. BUKU TEKS BAHASA CINA TINGKATAN 4
 13. BUKU TEKS BAHASA TAMIL TINGKATAN 4
 14. BUKU TEKS BIOLOGI TINGKATAN 4
 15. BUKU TEKS KIMIA TINGKATAN 4
 16. BUKU TEKS FIZIK TINGKATAN 4
 17. BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 4
 18. BUKU TEKS PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4
 19. BUKU TEKS PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH TINGKATAN 4
 20. BUKU TEKS SYARIAH ISLAMIYAH TINGKATAN 4
 21. BUKU TEKS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 4
 22. BUKU TEKS PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4
 23. BUKU TEKS SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4
 24. BUKU TEKS SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 4
 25. BUKU TEKS REKA CIPTA TINGKATAN 4
 26. BUKU TEKS SAINS SUKAN TINGKATAN 4
 27. BUKU TEKS GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL TINGKATAN 4
 28. BUKU TEKS EKONOMI TINGKATAN 4
 29. BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 4
 30. BUKU TEKS PERTANIAN TINGKATAN 4
 31. BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4

BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 5

 1. BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 5
 2. BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 5
 3. BUKU TEKS BAHASA INGGERIS TINGKATAN 5
 4. BUKU TEKS SAINS TINGKATAN 5
 5. BUKU TEKS MATEMATIK TINGKATAN 5
 6. BUKU TEKS ADD MATH TINGKATAN 5
 7. BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5
 8. BUKU TEKS TASAWWUR ISLAM TINGKATAN 5
 9. BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 5
 10. BUKU TEKS PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TINGKATAN 5
 11. BUKU TEKS GEOGRAFI TINGKATAN 5
 12. BUKU TEKS BAHASA CINA TINGKATAN 5
 13. BUKU TEKS BAHASA TAMIL TINGKATAN 5
 14. BUKU TEKS BIOLOGI TINGKATAN 5
 15. BUKU TEKS KIMIA TINGKATAN 5
 16. BUKU TEKS FIZIK TINGKATAN 5
 17. BUKU TEKS SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 5
 18. BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 5
 19. BUKU TEKS PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH TINGKATAN 5
 20. BUKU TEKS SYARIAH ISLAMIYAH TINGKATAN 5
 21. BUKU TEKS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 5
 22. BUKU TEKS PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5
 23. BUKU TEKS SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5
 24. BUKU TEKS REKA CIPTA TINGKATAN 5
 25. BUKU TEKS SAINS SUKAN TINGKATAN 5
 26. BUKU TEKS GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL TINGKATAN 5
 27. BUKU TEKS EKONOMI TINGKATAN 5
 28. BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 5
 29. BUKU TEKS PERTANIAN TINGKATAN 5
 30. BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5

BUKU TEKS SEKOLAH MENENGAH ini telah disediakan berdasarkan bahan KPM sendiri.

SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top