Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 2

BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 2

BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 2

BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 2 merangkumi pelbagai topik yang meliputi tatabahasa, perbendaharaan kata, dan penulisan ayat dalam Bahasa Arab.

  • Merangkumi pembelajaran tatabahasa Bahasa Arab seperti bentuk kata, jenis-jenis kalimah, dan struktur ayat.
  • Memperkenalkan perbendaharaan kata yang meliputi kata kerja, kata sifat, dan kata benda dalam konteks yang berbeza.
  • Menyediakan latihan-latihan penulisan ayat yang membantu murid mengasah kemahiran menulis dalam Bahasa Arab.
  • Mengandungi bahan bacaan dan aktiviti-aktiviti yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 2 untuk memperkukuhkan pemahaman dan penggunaan Bahasa Arab.

BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru dapat menggunakan BUKU TEKS BAHASA ARAB TINGKATAN 2 sebagai panduan untuk merancang aktiviti pembelajaran yang bervariasi dan menarik, serta memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran berbahasa Arab secara holistik.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top