Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS BAHASA MELAYU TAHUN 1

BUKU TEKS BAHASA MELAYU TAHUN 1

BUKU TEKS BAHASA MELAYU TAHUN 1

Tajuk-tajuk utama dalam Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 merangkumi pengenalan huruf, perkataan-perkataan asas, dan aktiviti membaca serta menulis.

  • Pengenalan Huruf: Buku teks ini memperkenalkan huruf-huruf awal dalam Bahasa Melayu seperti huruf-huruf vokal (a, e, i, o, u) dan huruf-huruf konsonan.
  • Perkataan Asas: Ia memuatkan perkataan-perkataan mudah dan penting dalam Bahasa Melayu yang sesuai dengan pemahaman murid tahun 1.
  • Aktiviti Membaca dan Menulis: Terdapat pelbagai aktiviti membaca dan menulis yang dirangka untuk membantu murid menguasai kemahiran asas membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu.

BUKU TEKS BAHASA MELAYU TAHUN 1

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru perlu mengintegrasikan bahan-bahan tambahan seperti lagu-lagu kanak-kanak, permainan bahasa, dan aktiviti-aktiviti kreatif dalam pengajaran dengan menggunakan Buku Teks Bahasa Melayu Tahun 1 bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kelas.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top