Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP BAHASA CINA TINGKATAN 1

DSKP BAHASA CINA TINGKATAN 1

DSKP BAHASA CINA TINGKATAN 1

DSKP Bahasa Cina Tingkatan 1 adalah satu dokumen standard yang merangkumi matlamat, pencapaian, dan penilaian untuk pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina di peringkat tingkatan 1.

  • Matlamat Pembelajaran: Menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk membolehkan pelajar memahami, bertutur, membaca, dan menulis dalam Bahasa Cina pada tahap tingkatan 1.
  • Pencapaian: Menetapkan tahap pencapaian yang diharapkan bagi setiap aspek kemahiran Bahasa Cina untuk setiap kelas.
  • Penilaian: Merangkumi kaedah penilaian yang berbeza seperti peperiksaan bertulis, ujian lisan, dan kerja projek untuk mengukur pencapaian pelajar dalam Bahasa Cina.

DSKP BAHASA CINA TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami sepenuhnya DSKP Bahasa Cina BAGI Tingkatan 1 untuk merancang pengajaran yang efektif dan memastikan pencapaian matlamat pembelajaran bagi setiap pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top