Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 2 adalah sumber pengajaran yang penting bagi murid-murid tahun 2 untuk memahami nilai-nilai dan ajaran Islam.

  • Pengenalan Asas Agama: Buku teks ini menyampaikan konsep-konsep asas agama Islam seperti iman, ibadah, akhlak, dan sejarah Islam dalam bahasa yang sesuai dengan pemahaman murid tahun 2.
  • Cerita-cerita Menarik: Buku ini mengandungi cerita-cerita menarik dari al-Quran dan hadis yang disampaikan dengan cara yang mudah difahami oleh murid-murid.
  • Aktiviti Pembelajaran: Terdapat aktiviti-aktiviti interaktif seperti soalan latihan, perbincangan kelas, dan latihan membaca ayat-ayat al-Quran untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi konsep-konsep yang dipelajari.

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Guru boleh memanfaatkan Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 2 dengan mengaitkan pelajaran dalam buku teks dengan situasi-situasi kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan murid.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top