Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3 adalah satu dokumen standard yang menyenaraikan matlamat pembelajaran dan pencapaian untuk pelajar dalam usaha menghafal al-Quran pada peringkat tingkatan 3.

  • Menetapkan objektif jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan pelajar menguasai hafazan al-Quran pada tahap tingkatan 3.
  • Menyusun silibus yang menyeluruh untuk mencakup pembelajaran aspek-aspek fonetik, tajwid, serta memahami makna ayat-ayat yang dihafal.
  • Menilai kemajuan pelajar melalui ujian hafazan, penilaian bacaan, dan pemahaman isi kandungan al-Quran.

DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Dalam melaksanakan DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang bervariasi serta menggunakan kaedah pengajaran yang berkesan seperti pengulangan, penggunaan teknologi, dan penglibatan aktif pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top