Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 ialah sumber pembelajaran utama untuk pelajar pada tahap tersebut. Ia merangkumi pelbagai topik berkaitan agama Islam yang disusun mengikut tahap perkembangan murid-murid berusia 13 tahun.

  • Merangkumi asas-asas akidah dan ibadah dalam Islam seperti rukun iman, rukun Islam, dan tatacara solat.
  • Memperkenalkan sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat.
  • Membincangkan nilai-nilai moral dan etika yang diajar dalam Islam.
  • Menyediakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang melibatkan refleksi, diskusi, dan amali untuk memperkuat pemahaman.

BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Guru boleh memanfaatkan BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1 sebagai panduan utama dalam merancang bahan pengajaran dan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang sesuai dengan tahap pemahaman murid-murid pada tingkatan tersebut.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top