Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 merangkumi pelbagai topik seperti nilai murni, etika, dan tanggungjawab sosial yang penting untuk pembentukan akhlak pelajar pada peringkat tingkatan 2.

  • Menekankan nilai-nilai murni: Membincangkan nilai-nilai seperti jujur, bertimbang rasa, dan keadilan yang penting dalam membentuk akhlak yang baik.
  • Membahas isu-isu etika: Merangkumi perbincangan mengenai isu-isu seperti penipuan, kejujuran, dan integriti yang membantu murid memahami pentingnya berperilaku dengan benar.
  • Mengupas tanggungjawab sosial: Membincangkan tanggungjawab individu terhadap masyarakat dan alam sekitar, serta peranan sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

BUKU TEKS PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Memperkukuhkan pemahaman konsep melalui perbincangan berstruktur dan aktiviti refleksi membantu pelajar menginternalisasikan nilai-nilai yang diajar dalam Buku Teks Pendidikan Moral Tingkatan 2.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top