Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 4

BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 4

BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 4

BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 4 adalah sumber utama yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran subjek Perniagaan bagi pelajar pada tahap tingkatan 4. Buku teks ini merangkumi pelbagai topik penting seperti pengenalan kepada dunia perniagaan, pengurusan perniagaan, ekonomi, dan aspek-aspek undang-undang yang berkaitan.

  • Sumber utama pembelajaran: Buku teks ini menyediakan maklumat yang lengkap dan terperinci mengenai konsep-konsep perniagaan yang diajar dalam kurikulum tingkatan 4.
  • Struktur yang teratur: Isi kandungan disusun secara berperingkat mengikut topik-topik pembelajaran, memudahkan pelajar untuk mengikuti pembelajaran secara sistematik.
  • Aktiviti dan latihan: Buku teks ini biasanya dilengkapi dengan aktiviti dan latihan-latihan yang bertujuan untuk menguji pemahaman pelajar terhadap konsep-konsep yang diajar.
  • Ilustrasi dan contoh: Ilustrasi dan contoh-contoh yang diberikan membantu pelajar untuk memahami konsep-konsep perniagaan dengan lebih baik.

BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Dalam memanfaatkan BUKU TEKS PERNIAGAAN TINGKATAN 4 secara efektif, pelajar seharusnya mengamalkan pembacaan aktif dengan membuat catatan, menitikberatkan pemahaman terhadap konsep-konsep yang diajar, dan sentiasa merujuk kepada buku teks sebagai sumber rujukan utama semasa menghadapi cabaran dalam pembelajaran subjek Perniagaan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top