Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS PERTANIAN TINGKATAN 5

BUKU TEKS PERTANIAN TINGKATAN 5

BUKU TEKS PERTANIAN TINGKATAN 5

Buku Teks Pertanian Tingkatan 5 merangkumi pelbagai topik yang berkaitan dengan bidang pertanian yang kompleks dan berkembang pesat. Ia dirangka untuk memberi pemahaman mendalam kepada pelajar mengenai konsep-konsep asas dalam pertanian moden, termasuk teknologi terkini, pengurusan ladang, dan strategi pemasaran.

  • Merangkumi topik yang kompleks dan berkembang dalam bidang pertanian.
  • Menyajikan konsep-konsep asas seperti teknologi pertanian, pengurusan ladang, dan pemasaran pertanian.
  • Mengandungi contoh-contoh praktikal dan kajian kes untuk aplikasi teori dalam situasi pertanian sebenar.

BUKU TEKS PERTANIAN TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Untuk memanfaatkan sepenuhnya Buku Teks Pertanian Tingkatan 5, pelajar disarankan untuk mengaitkan teori yang dipelajari dengan situasi pertanian semasa dan melakukan kajian lanjut untuk memahami impak teknologi terkini dalam industri pertanian.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top