Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 ialah sumber pembelajaran yang merangkumi pelbagai konsep reka bentuk dan teknologi yang sesuai dengan tahap pembelajaran tahun 6. Buku ini membincangkan topik-topik seperti kejuruteraan, reka bentuk produk, dan aplikasi teknologi dalam kehidupan harian.

  • Materi Pembelajaran: Menyediakan maklumat yang terperinci mengenai konsep-konsep reka bentuk dan teknologi seperti pengenalan kepada alat-alat, proses-proses, dan aplikasi teknologi dalam kehidupan harian.
  • Aktiviti Pembelajaran: Merangkumi pelbagai aktiviti yang dirancang untuk memperkukuh pemahaman murid, termasuk latihan-latihan praktikal, eksperimen, dan projek-projek reka bentuk.

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Penggunaan BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TAHUN 6 oleh guru membolehkan mereka menyusun bahan pengajaran yang sesuai dengan kurikulum semasa serta merancang aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dan memberi impak kepada murid, memupuk minat mereka dalam bidang reka bentuk dan teknologi.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top