Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKC

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKC

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKC

DSKP Matematik Tahun 2 SJKC adalah dokumen standard yang mengandungi penjelasan dan garis panduan terperinci mengenai kurikulum matematik yang perlu diajar kepada murid-murid tahun 2 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina.

  • Objektif Pembelajaran: Menekankan pembangunan kemahiran asas matematik seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembahagian.
  • Topik Penting: Merangkumi topik-topik seperti nombor hingga 1000, pengiraan wang, masa, pengukuran, dan geometri asas.
  • Metodologi Pengajaran: Menggalakkan pengajaran yang aktif melalui aktiviti-aktiviti berpusatkan murid, penggunaan bahan manipulatif, dan pengajaran berstruktur.
  • Penilaian: Menetapkan penilaian yang sesuai untuk mengukur kefahaman dan kemahiran murid dalam setiap topik yang diajar.

DSKP MATEMATIK TAHUN 2 SJKC

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Guru perlu memahami dengan mendalam DSKP Matematik Tahun 2 SJKC untuk menyusun pengajaran yang berkualiti serta menyesuaikan pengajaran dengan keperluan dan kemampuan pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top