Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3 adalah satu bahan pembelajaran yang penting dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi untuk pelajar pada tahap ini.

  • Merangkumi konsep-konsep asas dalam reka bentuk dan teknologi yang sesuai untuk pelajar tingkatan 3.
  • Menyediakan contoh-contoh praktikal dan ilustrasi yang membantu pemahaman konsep-konsep tersebut.
  • Mengandungi latihan-latihan dan aktiviti yang membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam projek-projek reka bentuk dan teknologi.
  • Memuatkan maklumat terkini mengenai perkembangan dalam bidang reka bentuk dan teknologi.

BUKU TEKS REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 3

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
“Penggunaan Buku Teks Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 3 dengan teliti serta pengaplikasian konsep-konsep yang dipelajari dalam projek-projek praktikal adalah kunci kejayaan dalam memahami dan menguasai mata pelajaran ini.”
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top