Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5

BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5

BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5

BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5 adalah satu bahan rujukan yang penting bagi pelajar di peringkat menengah atas yang mempelajari mata pelajaran Sains Komputer. Ia merangkumi pelbagai topik seperti pengaturcaraan, rangkaian komputer, dan kecerdasan buatan yang memperluaskan pengetahuan pelajar tentang teknologi maklumat dan komunikasi.

  • Merangkumi topik-topik seperti pengaturcaraan, rangkaian komputer, kecerdasan buatan, dan teknologi maklumat.
  • Menyediakan teori dan aplikasi praktikal berkaitan dengan perkembangan terkini dalam bidang sains komputer.
  • Mengandungi latihan-latihan dan aktiviti-aktiviti untuk menguji pemahaman dan kemahiran pelajar dalam setiap topik.

BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Satu tip ilmiah dalam penggunaan BUKU TEKS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5 adalah dengan membaca setiap bab dengan teliti dan mengambil nota yang komprehensif. Ini membantu pelajar untuk memahami konsep-konsep yang diajar serta mempersiapkan mereka dengan baik untuk ujian dan peperiksaan.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top