Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 5

BUKU TEKS SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 5

BUKU TEKS SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 5

Buku Teks Sains Tambahan Tingkatan 5: Buku teks ini adalah sumber rujukan utama untuk pelajar Tingkatan 5 dalam mata pelajaran Sains Tambahan. Ia merangkumi topik-topik lanjutan dalam bidang sains seperti kimia, fizik, dan biologi, yang memberikan maklumat mendalam serta latihan-latihan yang membantu pelajar memahami konsep-konsep yang kompleks.

  • Rujukan Utama: Buku teks ini adalah rujukan utama untuk pelajar Tingkatan 5 dalam mata pelajaran Sains Tambahan.
  • Topik Lanjutan: Merangkumi topik-topik lanjutan dalam bidang sains seperti kimia, fizik, dan biologi.
  • Maklumat Mendalam: Memberikan maklumat mendalam mengenai konsep-konsep yang kompleks dalam sains.
  • Latihan-latihan: Disertakan dengan latihan-latihan yang membantu pelajar menguasai konsep-konsep tersebut dengan lebih baik.

BUKU TEKS SAINS TAMBAHAN TINGKATAN 5

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Untuk memaksimumkan manfaat pembelajaran dari Buku Teks Sains Tambahan Tingkatan 5, pelajar disarankan untuk membaca setiap bab dengan teliti, membuat catatan ringkas, dan mengambil perhatian terhadap contoh-contoh yang diberikan bagi memahami konsep-konsep secara mendalam.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top