Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SEJARAH TAHUN 6

BUKU TEKS SEJARAH TAHUN 6

BUKU TEKS SEJARAH TAHUN 6

Buku Teks Sejarah Tahun 6 adalah bahan bacaan yang direka khas untuk pelajar tahun 6 yang merangkumi pengajaran sejarah dari pelbagai perspektif dan peristiwa bersejarah yang relevan dengan kurikulum pendidikan.

  • Merangkumi topik-topik sejarah dari zaman pra-sejarah hingga zaman moden.
  • Memaparkan fakta-fakta sejarah, tokoh-tokoh penting, dan peristiwa bersejarah yang membentuk tamadun dan budaya Malaysia.
  • Menyediakan aktiviti-aktiviti pembelajaran yang merangsang minat dan pemahaman pelajar terhadap konteks sejarah.
  • Mengandungi ilustrasi, carta, dan grafik yang membantu visualisasi dan pemahaman konsep sejarah.

BUKU TEKS SEJARAH TAHUN 6

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Memastikan guru menggunakan Buku Teks Sejarah Tahun 6 dengan teliti dalam merancang pengajaran untuk memaksimumkan pemahaman pelajar terhadap konteks sejarah serta menggalakkan diskusi dan refleksi yang mendalam.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top