Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 5 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 5 2024/2025, Aktiviti-aktiviti lisan seperti perbincangan berpasangan, persembahan, dan permainan bahasa akan membantu murid untuk meningkatkan kemahiran bertutur dalam bahasa Inggeris dengan lebih lancar dan percaya diri.

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 5 2024/2025

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 5 2024/2025 adalah satu rancangan pengajaran harian yang disusun oleh guru Bahasa Inggeris untuk mengajar pelajar kelas tahun 5 mengenai aspek-aspek bahasa Inggeris yang lebih kompleks dan mendalam. Ia merangkumi aktiviti-aktiviti pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris seperti membaca, menulis, mendengar, dan bertutur dalam konteks yang lebih terperinci dan relevan kepada pembelajaran mereka pada peringkat ini.

  • Meningkatkan Pemahaman Teks: Murid akan didedahkan kepada teks-teks yang lebih rumit seperti cerita pendek, artikel, dan laporan berita untuk meningkatkan kemahiran membaca dan memahami teks bahasa Inggeris.
  • Peningkatan Tatabahasa: Fokus diberikan kepada pembelajaran tatabahasa yang lebih kompleks seperti penggunaan waktu masa yang tepat, jenis-jenis ayat yang berbeza, dan penggunaan frasa dan klausa dengan betul.
  • Pengembangan Kosa Kata: Aktiviti-aktiviti pembelajaran akan memberi tumpuan kepada memperkaya kosa kata murid melalui pengenalan kepada perkataan-perkataan baru, sinonim, dan frasa idiomatik dalam bahasa Inggeris.

RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 5 2024/2025

Boleh dapatkan segera dengan muat turun dibahagian butang dan download dibawah.

image
RPH BAHASA INGGERIS TAHUN 5 2024/2025 3
Tip Penggunaan RPH
Murid didorong untuk mengembangkan kemahiran menulis kreatif melalui penghasilan cerita, puisi, atau karangan yang menggabungkan elemen-elemen kreativiti dengan struktur tatabahasa yang betul.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top