Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD PDF BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 2

BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 2

BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 2

BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 2 ialah satu sumber pembelajaran yang penting bagi pelajar-pelajar pada peringkat ini. Tajuk-tajuk yang disentuh dalam buku teks ini termasuklah perkembangan tamadun awal manusia, kebesaran tamadun Asia Tenggara, dan pengaruh penjajah terhadap pembentukan negara.

  • Pengenalan Tamadun Awal Manusia: Buku teks ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan awal manusia, termasuk peralihan dari kehidupan pemburu-pengumpul kepada pertanian dan kehidupan nomadik.
  • Kebesaran Tamadun Asia Tenggara: Ia merangkumi penerangan tentang tamadun besar seperti Empayar Sriwijaya dan Majapahit, serta sumbangan mereka dalam bidang perdagangan, agama, dan kebudayaan.
  • Pengaruh Penjajah: Buku teks ini menerangkan bagaimana kedatangan penjajah seperti Portugis, Belanda, dan British telah membentuk landskap politik, ekonomi, dan sosial di rantau ini.

BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 2

PANDUAN GURU GUNA BUKU TEKS
Untuk guru, adalah disyorkan agar menggunakan BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 2 sebagai sumber rujukan utama dalam merancang dan melaksanakan pengajaran sejarah. Dengan merujuk kepada struktur dan isi kandungan buku teks ini, guru dapat menyusun bahan pengajaran yang relevan dan menyampaikan maklumat secara sistematik kepada pelajar.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top