Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

DOWNLOAD DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 4

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 4

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 4

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 4 merangkumi garis panduan kurikulum yang memfokuskan pembelajaran kepada aspek-aspek undang-undang Islam, akhlak, dan amalan keagamaan.

  • Menekankan pemahaman terhadap hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan remaja.
  • Membina kesedaran tentang nilai-nilai moral dan etika Islam.
  • Menggalakkan amalan ibadah seperti solat, puasa, dan zakat.
  • Mempromosikan pemahaman terhadap konsep-konsep akidah dan syariah dalam Islam.

DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 4

PANDUAN GURU GUNA DSKP
Sebagai guru, adalah penting untuk merancang pengajaran dan pembelajaran yang kreatif serta interaktif bagi membolehkan pelajar memahami konsep-konsep Al-Syariah dengan lebih mendalam dan merangsang minat mereka dalam mengejar pengetahuan agama Islam.
SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top