Switch to the dark mode that's kinder on your eyes at night time.

Switch to the light mode that's kinder on your eyes at day time.

Menu

HIMPUNAN DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1 – TINGKATAN 5

HIMPUNAN DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1 - TINGKATAN 5

DSKP SEKOLAH MENENGAH
HIMPUNAN DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1 - TINGKATAN 5 2

DSKP Sekolah Menengah adalah Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran bagi sekolah menengah yang merangkumi garis panduan untuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian dalam pelbagai mata pelajaran.

SENARAI SEMUA SUBJEK DSKP SEKOLAH RENDAH

Berikut adalah merupakan senarai subjek DSKP SEKOLAH MENENGAH yang lengkap disediakan mengikut susunan tingkatan yang anda boleh muat turun percuma:

DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 1

 1. DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 1
 2. DSKP USULUDDIN TINGKATAN 1
 3. DSKP SEJARAH TINGKATAN 1
 4. DSKP SAINS TINGKATAN 1
 5. DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 1
 6. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
 7. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 1
 8. DSKP PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1
 9. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 1
 10. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1
 11. DSKP MATEMATIK TINGKATAN 1
 12. DSKP GEOGRAFI TINGKATAN 1
 13. DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 1
 14. DSKP BAHASA TAMIL TINGKATAN 1
 15. DSKP BAHASA PERANCIS TINGKATAN 1
 16. DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 1
 17. DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 1
 18. DSKP BAHASA JERMAN TINGKATAN 1
 19. DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 1
 20. DSKP BAHASA INGGERIS TINGKATAN 1
 21. DSKP BAHASA CINA TINGKATAN 1
 22. DSKP BAHASA CINA KOMUNIKASI TINGKATAN 1
 23. DSKP BAHASA IBAN TINGKATAN 1
 24. DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 1
 25. DSKP ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 1
 26. DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 1
 27. DSKP LUGHATUL ARABIAH TINGKATAN 1
 28. DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 1
 29. DSKP BAHASA KOREA TINGKATAN 1

DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 2

 1. DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 2
 2. DSKP USULUDDIN TINGKATAN 2
 3. DSKP SEJARAH TINGKATAN 2
 4. DSKP SAINS TINGKATAN 2
 5. DSKP REKA BENTUK TEKNOLOGI TINGKATAN 2
 6. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2
 7. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 2
 8. DSKP PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2
 9. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 2
 10. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 2
 11. DSKP MATEMATIK TINGKATAN 2
 12. DSKP GEOGRAFI TINGKATAN 2
 13. DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 2
 14. DSKP BAHASA TAMIL TINGKATAN 2
 15. DSKP BAHASA PERANCIS TINGKATAN 2
 16. DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 2
 17. DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 2
 18. DSKP BAHASA JERMAN TINGKATAN 2
 19. DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 2
 20. DSKP BAHASA INGGERIS TINGKATAN 2
 21. DSKP BAHASA CINA TINGKATAN 2
 22. DSKP BAHASA CINA KOMUNIKASI TINGKATAN 2
 23. DSKP BAHASA IBAN TINGKATAN 2
 24. DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 2
 25. DSKP ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 2
 26. DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 2
 27. DSKP LUGHATUL ARABIAH TINGKATAN 2
 28. DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 2

DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 3

 1. DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 3
 2. DSKP USULUDDIN TINGKATAN 3
 3. DSKP PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 3
 4. DSKP PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 3
 5. DSKP PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 3
 6. DSKP PENDIDIKAN JASMANI TINGKATAN 3
 7. DSKP PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 3
 8. DSKP MATEMATIK TINGKATAN 3
 9. DSKP GEOGRAFI TINGKATAN 3
 10. DSKP BAHASA SEMAI TINGKATAN 3
 11. DSKP BAHASA TAMIL TINGKATAN 3
 12. DSKP BAHASA PERANCIS TINGKATAN 3
 13. DSKP BAHASA MELAYU TINGKATAN 3
 14. DSKP BAHASA KADAZANDUSUN TINGKATAN 3
 15. DSKP BAHASA JERMAN TINGKATAN 3
 16. DSKP BAHASA JEPUN TINGKATAN 3
 17. DSKP BAHASA INGGERIS TINGKATAN 3
 18. DSKP BAHASA CINA TINGKATAN 3
 19. DSKP BAHASA CINA KOMUNIKASI TINGKATAN 3
 20. DSKP BAHASA IBAN TINGKATAN 3
 21. DSKP BAHASA ARAB TINGKATAN 3
 22. DSKP ASAS SAINS KOMPUTER TINGKATAN 3
 23. DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 3
 24. DSKP LUGHATUL ARABIAH TINGKATAN 3
 25. DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 4

 1. DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 4
 2. DSKP SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 4
 3. DSKP SAINS KOMPUTER TINGKATAN 4
 4. DSKP REKA CIPTA TINGKATAN 4
 5. DSKP PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 4
 6. DSKP PERTANIAN TINGKATAN 4
 7. DSKP PERNIAGAAN TINGKATAN 4
 8. DSKP GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL TINGKATAN 4
 9. DSKP EKONOMI TINGKATAN 4
 10. DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 4
 11. DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 4
 12. DSKP USULUDDIN TINGKATAN 4
 13. DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 4
 14. DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 4
 15. DSKP LUGHAH AL-ARABIAH TINGKATAN 4
 16. DSKP ADAB BALAGHAH TINGKATAN 4
 17. DSKP BAHASA KOREA TINGKATAN 4
 18. DSKP BAHASA INGGERIS TINGKATAN 4
 19. DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 4

DSKP SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN 5

 1. DSKP SAINS SUKAN TINGKATAN 5
 2. DSKP SAINS RUMAH TANGGA TINGKATAN 5
 3. DSKP SAINS KOMPUTER TINGKATAN 5
 4. DSKP REKA CIPTA TINGKATAN 5
 5. DSKP PRINSIP PERAKAUNAN TINGKATAN 5
 6. DSKP PERTANIAN TINGKATAN 5
 7. DSKP PERNIAGAAN TINGKATAN 5
 8. DSKP GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL TINGKATAN 5
 9. DSKP EKONOMI TINGKATAN 5
 10. DSKP MAHARAT QURAN TINGKATAN 5
 11. DSKP HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 5
 12. DSKP USULUDDIN TINGKATAN 5
 13. DSKP ULUM ISLAM TINGKATAN 5
 14. DSKP AL-SYARIAH TINGKATAN 5
 15. DSKP LUGHAH AL-ARABIAH TINGKATAN 5
 16. DSKP ADAB BALAGHAH TINGKATAN 5
 17. DSKP BAHASA KOREA TINGKATAN 5
 18. DSKP BAHASA INGGERIS TINGKATAN 5
 19. DSKP ASAS KELESTARIAN TINGKATAN 5

DSKP sekolah menengah ini menyediakan panduan kepada guru-guru dalam merancang kurikulum dan aktiviti pengajaran yang bersesuaian dengan tahap perkembangan pelajar di peringkat sekolah menengah. Ia juga menggariskan objektif pembelajaran, kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar, dan penilaian yang sesuai untuk menilai pencapaian pelajar dalam setiap mata pelajaran.

SHARE
Facebook
WhatsApp
Telegram
Rating :
5/5
Back to Top